Sunday, September 26, 2010

Bun venit!

 Vizitaţi şi:
Pagina pentru studenţi: http://radvanl.blogspot.com/
Soluţii pentru Iaşi: http://solutii-iasi.blogspot.com/
Vezi si Monumente (youtube)
În funcţie de timpul pe care îl am la dispoziţie, noi informaţii sunt adăugate.

Wednesday, September 06, 2006

Saturday, December 10, 2005

Laurentiu RadvanLaurentiu Radvan

Sumar carti/My books - content


-Sumar cărţi / My books/content-


1. Orașele din țările române în evul mediu (sfârșitul sec. al XIII-lea – începutul sec. al XVI-lea), Iași, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2011, 656 p.

2. At Europe's borders: medieval towns in the Romanian Principalities, Leiden, Boston, Brill, 2010.
[check Google Books]

3. O istorie a Europei de Apus în Evul Mediu. De la Imperiul Roman târziu la marile descoperiri geografice (sec. V-XVI) , împreună cu Al.-F. Platon, B.-P. Maleon, Iaşi, Editura Polirom, 2010.


4. Laurenţiu Rădvan, Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea (Towns in Wallachia until the end of the XVIth century), Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Iaşi 2004.
- premiul "A. D. Xenopol" al Academiei Române, 2004 (acordat la 19 decembrie 2006).
[check Google Books for a preview/vizualizare of the text]

Introducere (p. 5)

Partea I: Formarea oraşelor

1. Istoriografia oraşului medieval şi fenomenul urbanizării în jurul spaţiului românesc (p. 17)
2. Situaţia spaţiului sud-carpatic înainte de întemeierea Ţării Româneşti (p. 45)
3. Formarea oraşelor din Ţara Românească (p. 65)

Partea a II-a: Structuri instituţionale privitoare la oraşele din Ţara Românească

1. Administraţia oraşelor; stadiul autonomiei urbane (p. 113)
2. Evoluţia economică (p. 158)
3. Structuri sociale şi demografice (p. 204)
4. Componenţa etnică (p. 237)
5. Raporturile cu domnia; reprezentanţii domniei în oraşe (p. 264)
6. Moşiile oraşelor (p. 284)
7. Înfăţişarea oraşelor (p. 313)

Partea a III-a: Caracteristici ale oraşelor din Ţara Românească

Argeş (p. 341); Brăila (p. 353); Bucureşti (p. 367); Buzău (p. 387); Cîmpulung (p. 395); Cornăţel (p. 413); Craiova (p. 419); Floci (p. 433); Gherghiţa (p. 442); Ocna Mare (p. 450); Piteşti (p. 455); Râmnicul Sărat (p. 462); Râmnicul Vâlcea (p. 468); Slatina (p. 479); Târgovişte (p. 483); Târgşor (p. 501); Târgul Jiu (p. 512)

Concluzii (p. 520)
Bibliografie (p. 527); [http://docs.google.com/View?docid=dmf7p3g_7gfsfb9]
Abrevieri şi sigle (p. 559); Indice (p. 563).

5. Laurenţiu Rădvan, Alexandru-Florin Platon (editori), De la Cetatea lui Dumnezeu la Edictul din Nantes. Izvoare de istorie medievală (secolele V-XVI), Iaşi, Editura Polirom, 2005.

Regatul franc şi Imperiul Carolingian (secolele V-X) (p. 15)
Regatele anglo-saxone şi Anglia după cucerirea normandă (secolele VII-XIII) (p. 71)
Seniori şi vasali (p. 121)
Imperiul şi papalitatea (secolele X-XIV) (p. 139)
Biserica în Antichitatea târzie şi în Evul Mediu (secolele V-XIII) (p. 175)
Cruciadele şi evreii (p. 223)
Disputa dintre regnum şi sacerdotium. Metafora corpului politic (secolele XI-XV) (p. 247)
Oraşul şi universităţile (p. 365)
Atitudini, conduite şi sensibilităţi colective (p. 397)
Reforma (secolul al XVI-lea) (p. 463)
Bibliografie (p. 475); Indice (481).
Pentru cuprinsul detaliat, vezi [http://docs.google.com/View?docid=dmf7p3g_6cxtcxw]

6. Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI-XVIII. Studii şi documente, volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2006.
Studii
Bogdan – Petru MALEON, Preliminarii la o istorie a clerului de mir orăşenesc din Moldova secolelor XV-XVI (p. 9)
Enikő RÜSZ-FOGARASI, Câteva aspecte privind atitudinea faţă de săraci înainte şi după Reforma religioasă la Cluj (p. 41)
Petronel ZAHARIUC, Succesiune şi solidaritate în ctitoria domnească: mănăstirea Plumbuita (p. 57)
Laurenţiu RĂDVAN, Boieri, orăşeni şi mănăstiri din zona oraşului Floci (sec. XVI-XVIII). Din secretele unei familii boiereşti mai puţin cunoscute (p. 73) [sau Despre Teodora, a doua sotie a spatarului MihaiCantacuzino] publicat si la http://docs.google.com/View?docid=dmf7p3g_1ck9fwz

Claudiu NEAGOE, Ionuţ VASILOIU, Noi contribuţii privitoare la comunitatea catolică din Câmpulung-Muscel (secolele XVI-XVIII) (p. 103)
Marius CHELCU, Drumuri şi oraşe în Moldova secolelor XVI-XVIII. Câteva observaţii (p. 145)
Sorin IFTIMI, Timp medieval – timp modern. Primul orologiu din Moldova (Iaşi, 1640) (p. 171)
Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI, Vechi şi nou în Iaşii din vremea lui Grigore al III-lea Alexandru Ghica (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea). Observaţii preliminare (p. 179)

Documente

Petronel ZAHARIUC, Nouă documente din secolul al XVI-lea privitoare la istoria oraşului Bucureşti (p. 205)
Ioan CAPROŞU, Documente inedite privitoare la istoria oraşului Iaşi (1727-1767) (p. 223)
Abstracts (p. 263).

7. Oraşul din spaţiul românesc între Orient şi Occident. Tranziţia de la medievalitate la modernitate, ed. de Laurenţiu Rădvan, Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Iasi, 2007

[check Google Books for a preview/vizualizare of the text]


CUPRINS
NOTĂ
Petronel ZAHARIUC, Date noi despre ctitorii mănăstirii Jitianu (jud. Dolj) şi un document de danie pentru mănăstirea Sfântul Pavel de la Muntele Athos (11)
Gerd FRANCK, Un ctitor şi o ctitorie: Ion Golăi şi mănăstirea Golia (27)
Enikő RÜSZ-FOGARASI, Câteva aspecte privind statutul văduvelor în Cluj în perioada premodernă (53)
Laurenţiu RĂDVAN, Drumuri de ţară şi drumuri de oraş în Ţara Românească în secolele XVII-XVIII (67)
[English abstract http://docs.google.com/Doc?id=dmf7p3g_11d94pcv]
Judit PÁL, Administraţia şi elita oraşului Satu Mare în prima jumătate a secolului al XVIII-lea (115)
Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI, Despre vornicii de poartă şi atribuţiile lor în Iaşii secolului al XVIII-lea (131)
Sorin IFTIMI, Turnul bisericii Sfântul Spiridon din Iaşi, un monument între două lumi (165)
Claudiu NEAGOE, Tradiţionalism şi modernitate în societatea şi muzica românească (1750-1830) (183)
Sorin ŞIPOŞ, Mărturii asupra oraşelor-cetăţi de la frontiera răsăriteană a Europei consemnate de ofiţerul francez Lazowski la sfârşitul secolului al XVIII-lea (241)
Dan Dumitru IACOB, Balurile înaltei societăţi din Principatele Române la mijlocul secolului al XIX‑lea (263)
Carmen OPRESCU, Activitatea edilitară şi modernizarea oraşului Câmpulung Muscel (sfârşitul sec. XIX – prima parte a sec. XX) (325)

ABSTRACTS (347)
AUTORI (359)

CV Romanian Laurentiu Radvan


Nume: RĂDVAN
Prenume: LAURENŢIU
Data şi locul naşterii: 18 iulie 1975, Brăila, România
Naţionalitatea: română
Starea civilă: căsătorit

Adresă birou: Facultatea de Istorie, Universitatea “Al. I. Cuza”, Bulevardul Carol 11, IAŞI 700506
Contact: email: radvan@uaic.ro, radvan_laur@yahoo.com, Tel: +40232201274 (office)


Studii:

La 29 martie 2013 am susținut lucrarea de abilitare Urban world in the Romanian area: from the late medieval emergence to the transition to modernity, pentru care am obținut atestatul de abilitare și calitatea de conducător de doctorat, domeniul „Istorie și studii culturale”.
La 22 noiembrie 2003 am susţinut în şedinţă publică lucrarea de doctorat intitulată Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea, pentru care am obţinut titlul ştiinţific de doctor în Ştiinţe Umaniste, domeniul Istorie (calificativul foarte bine şi distincţia Magna cum laude); Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi.
1997-1998 – Master, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, specializarea „Izvoare istoriei antice şi medievale”; lucrare de dizertaţie: Oraşele reşedinţă domnească din Ţara Românească.
1993-1997 – Licenţiat în Istorie, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, specializarea „Istorie medievală”; lucrare de licenţă: Oraşele Ţării Româneşti. Aspecte generale (sec. XIV-XVI); şef de promoţie.
1989-1993 – absolvent al Liceului teoretic „Gheorghe M. Murgoci” din Brăila; profil filologie-limbi străine.

Experienţa profesională:

Din aprilie 2012, director al Departamentului de Istorie din cadrul Facultatii de Istorie.


2013 – profesor în cadrul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; cursuri susținute: Europa medievală (sec. V-X); Structuri şi instituţii urbane în Evul Mediu; cursuri la master.
2009-2013 – conferenţiar în cadrul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; cursuri privind istoria Europei medievale, structuri și instituții urbane medievale și pre-moderne.
2005-2009 – lector în cadrul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; cursuri și seminarii: Europa medievală (sec. V-X); Structuri urbane în Evul Mediu în țările române.
2001-2004 – asistent în cadrul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; am susţinut seminarii de Istorie medievală universală, Paleografie slavonă, Limba Slavă Veche şi cursurile de Paleografie chirilică şi Instruire în istorie asistată de calculator.
1999-2001 – preparator în cadrul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; am susţinut seminarii de Istorie medievală universală.
Activitate şi competenţe

Principalul domeniu de interes îl reprezintă istoria urbană. Pe această temă, am publicat până în prezent (trei de autor, trei volume de studii editate) şi peste 35 de articole pe această temă, alte studii fiind sub tipar. Pentru lucrarea Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea am primit premiul „A. D. Xenopol” al Academiei Române pentru 2004 (19 decembrie 2006). De asemenea, sunt interesat de istorie economică (mai multe studii), editarea izvoarelor istorice (un volum, în colaborare), de istoria medievală universală (un volum, în colaborare) şi de studiul paleografiei, sigilografiei şi genealogiei.
Din 1998 sunt membru al Comisiei de istoria oraşelor din România a Academiei Române (din 2008, membru şi în comitetul comisiei), fiind implicat în mai multe granturi de cercetare ce au sau au avut ca temă istoria oraşelor din România. Din 2008, sunt membru din partea României în Comisia Internaţională de Istorie a Oraşelor.
Din 2006, sunt colaborator din partea României pentru Bibliografia Internaţională Medievală (International Medieval Bibliography - IMB), coordonată de Institute for Medieval Studies, University of Leeds (Marea Britanie).
Din 2009, sunt membru în colegiul de redacţie al revistei „Historia Urbana” şi al publicaţiei „Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe”.
Din 2011, sunt evaluator ARACIS, domeniul Istorie; din același an sunt evaluator în cadrul proiectelor CNCS.

Participări la conferinţe (selectie)

Conferinţe internaţionale
1.                  Space distribution in late medieval and pre-modern towns in the Romanian Principalities, la al 22-lea Congres Internaţional de Știinţe Istorice, Jinan-China, 22-29 August 2015.
2.                  Romanian experience on historical town atlases. The case of Brăila (împreună cu Dan Dumitru Iacob), la reuniunea științifică Historical Town Atlas in the spatial planning and promotion of the cities, Wroclaw, Polonia, 17-18 iunie 2014.
3.                  Urban identities in the late Middle Ages: the particular case of the Romanian Principalities, la Congresul Internațional de Studii Medievale (International Congress on Medieval Studies) de la Kalamazoo, SUA, 9-12 mai 2013.
4.                  German Law and Medieval Towns in the Romanian Principalities: A Dilemma, la Congresul Internaţional de Istorie Medievală (International Medieval Congress) de la Leeds, Marea Britanie, a cărui temă principală a fost Rules to Follow, 9-12 iulie 2012.
5.                  At Europe's borders: how travelers viewed towns in the Romanian Principalities (14th-16th centuries), la reuniunea știinţifică cu titlul Perceptions et réalités urbaines: les villes d’Europe méditerranéenne à travers les récits de voyageurs XIVe-XVIe s., organizată la Strasbourg de M.I.S.H.A, 12 ianuarie 2012.
6.                  The Emergence of the Medieval Towns in the Romanian Principalities and Romanian Historiography of the Twentieth Century: Case Studies, la conferința cu tema Recent Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public?, organizată de Academia Română, București, 25-28 septembrie 2011.
7.                  Urban space in the Romanian Principalities of the Middle Ages: organized or random development? Views in Romanian historiography, la conferinţa Comisiei Internaţionale de Istorie a Orașelor, a cărei temă a fost: Towns and spaces, Sibiu, septembrie 2011.
8.                  Town streets in the Romanian Principalities. The long road from wood to stone (17th – 19th centuries), la al 21-lea Congres Internaţional de Știinţe Istorice, Amsterdam, August 2010.
9.                  Urban topography research in the Romanian area: obstacles and achievements, în cadrul workshop-ului Urban Space and Topography: Research, Use, Reuse, Universitatea de Vară, Departamentul de Istorie Medievală, Central European University, Budapesta, iunie 2010.
10.              A winding road: urban autonomy in the Romanian Principalities between the 14th and the 18th century, la conferinţa Comisiei Internaţionale de Istorie a Orașelor, a cărei temă a fost: Urban Liberties and Citizenship from Middle Ages up to now, Luxemburg, septembrie 2009.
11.              Urban Planning in Major Wallachian and Moldavian Towns between 1300 and 1600, la Congresul Internaţional de Istorie Medievală (International Medieval Congress) de la Leeds, Marea Britanie, a cărui temă principală a fost Medieval Cities, iulie 2007. 
12. Between free passage and restriction. Roads and bridges in the towns of Wallachia and Moldavia (16th-18th century), în cadrul conferinţei cu tema Communication in Towns, organizată de Comisia Internaţională de Istorie a Orașelor, Zagreb - Croaţia, septembrie 2006.

Conferinţe naţionale1.                  „Arestuitele țigănci” de la Iași și implicațiile unui furt la drumul mare din 1830, în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor Universității / Dies Academici, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (23 octombrie 2015).
2.                  Administrație și justiție în orașele din Moldova medievală, în cadrul conferinţei naţionale cu tema Orașele și administrația, organizată de Comisia de Istorie a Orașelor din România și Muzeul Județean Satu Mare, Satu Mare (18-19 septembrie 2015).
3.                  Începuturile oraşului Iaşi şi minorităţile din perioada sec. XV – începutul sec. XIX, în cadrul proiectului “Istoria minorităţilor - o abordare cultural artistică a diversităţii”, Muzeul Universității, Iași, 9 aprilie 2015.
4.                  Câte Târgușoare Nicolina au existat lângă Iași?, în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor Universității / Dies Academici, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (24 octombrie 2014).
5.                  Între sat și oraș: Târgușorul Nicolina de lângă Iași, în cadrul conferinţei naţionale cu tema Relația oraș-sat, organizată de Comisia de Istorie a Orașelor din România și Muzeul Astra din Sibiu, Sibiu (13-14 iunie 2014).
6.                  Interpretări vechi și noi cu privire la istoria urbană medievală din spaţiul românesc, în cadrul Facultății de Istorie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (19 martie 2014).
7.                  Cu privire la străinii stabiliți în Iași în secolele XVII-XVIII, în cadrul conferinţei organizată cu ocazia împlinirii a 152 de ani de existenţă a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (26 octombrie 2012).
8.                  The Principality of Moldavia in Historical Evolution. Iasi: History and Culture (15th-19th century), în cadrul Școlii de Vară Moldova in Südosteuropa, organizată de DAAD și Moldova Institut Leipzig, Iași (25 august 2012).
9.                  Consideraţii cu privire la practi­cile cămătarilor străini din orașele Moldovei (secolele XVII-XVIII), la conferinţa Viaţa cotidiană urbană, organizată de Muzeul Brăilei, Brăila (27-29 mai 2011).
10.              Formarea orașelor medievale. Percepţii în istoriografia românească, la simpozionul Noi și ceilalţi. Construcţii identitare în istoria românilor, secolele XIV-XXI, organizat de Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iași (6-7 aprilie 2011).
11.              Orașele la cronicarii moldoveni: între legendă și tradiţie istorică, în cadrul seriei de conferinţe organizate de „Centrul de cercetari privind elitele si ideologia puterii” din cadrul Facultăţii de Istorie, Iași (3 martie 2011).
12.              Sigiliile urbane din Ţara Românească. Noi interpretări, în cadrul ședinţei de comunicări organizată de Institutul Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”, Iași (10 noiembrie 2009); o formă extinsă a fost prezentată în cadrul Congresului de Genealogie și Heraldică, Iași (14-16 mai 2010).
13.              Cu privire la statutul mișeilor în orașele medievale din Ţările Române, în cadrul conferinţei Orașele și asistenţa socială, organizată de Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca (19-20 iunie 2009).
14.              Noi interpretări cu privire la începuturile orașului Iași, în cadrul conferinţei Orașul Iași – 600 de ani de la prima atestare documentară, organizată de Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași (25 octombrie 2008).
15.              Noi interpretări cu privire la terminologia urbană din Moldova, în cadrul conferinţei naţionale „Monumentul”, Muzeul Unirii Iași (2-3 octombrie 2008). 
16. Cu privire la începuturile orașelor din Moldova, în cadrul conferinţei organizată cu ocazia „Zilelor Academice”, Institutul de Istorie Iași (23 septembrie 2008).

Granturi de cercetare, burse, stagii de cercetare, participări la workshop-uri

În 2011, am câştigat în calitate de director de proiect un grant acordat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice - CNCS (tip Idei, Proiecte de Cercetare Exploratorie), cu tema Orașe vechi, orașe noi în Țările Române (sec. XVI-XVIII), ce se va desfășura între 2012 și 2016.
În iunie-iulie 2011, stagiu de cercetare la Universitatea din Viena, în sept.-oct. 2011, stagiu de cercetare la University of Florida, Gainesville.
În iunie 2010, am participat la cursurile reunite sub titulatura Lived Space: Research and Management of Townscape and Cultural Heritage, din cadrul Universităţii de Vară organizată de Departamentul de Istorie Medievală al Central European University, Budapesta.
În 2008, am câştigat în calitate de director de proiect un grant acordat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior - CNCSIS (tip Idei, PN II, cod 101, nr. contact 931/2008), cu tema De la schimbătorii de bani la băncile moderne. Impactul activităţilor financiar-bancare asupra dezvoltării urbane din Moldova (sec. XVII - prima parte a sec. XX); proiectul s-a desfășurat între 2009 și 2011.
În 2008, am obţinut un grant Fulbright (senior, post-doctoral), care mi-a permis să desfăşor un stagiu de cercetare de 6 luni (15 ianuarie-15 iulie 2008) la University of Illinois, în Urbana-Champaign, S.U.A. Tema cercetării: Medieval towns in East-Central Europe – a comparative approach (13th century-beginning of the 16th century).
În 2006-2007, am condus un grant de cercetare din partea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior - CNCSIS (tip At, cod 185), cu tema Oraşul românesc între Orient şi Occident. O perspectivă istorică asupra fenomenului urban în condiţiile  integrării României în Europa (sec. XVII-XX).
Între 2006 şi 2008, am fost membru al unui grant de cercetare acordat de CNCSIS (tip A, cod 1197), coordonat de conf. univ. dr. Petronel Zahariuc, cu tema Relaţiile dintre Ţările Române şi bisericile răsăritene în sec. XIV-XIX (Muntele Athos, Serbia, Bulgaria, Grecia).
Între 2003 şi 2005, am fost membru în echipa unui grant finanţat de CNCSIS (tip A, cod 1397), cu tema Oraşul românesc în secolul al XVI-lea. Evoluţie şi interferenţe europene, coordonat de prof. univ. dr. Ioan Caproşu.