Sunday, September 26, 2010

Bun venit!

 Vizitaţi şi:
Pagina pentru studenţi: http://radvanl.blogspot.com/
Soluţii pentru Iaşi: http://solutii-iasi.blogspot.com/
Vezi si Monumente (youtube)
În funcţie de timpul pe care îl am la dispoziţie, noi informaţii sunt adăugate.

Wednesday, September 06, 2006

Saturday, December 10, 2005

Laurentiu RadvanLaurentiu Radvan

Sumar carti/My books - content-Sumar cărţi / My books/content-


1. Orașele din țările române în evul mediu (sfârșitul sec. al XIII-lea – începutul sec. al XVI-lea), Iași, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2011, 656 p.

2. At Europe's borders: medieval towns in the Romanian Principalities, Leiden, Boston, Brill, 2010.
[check Google Books]

3. O istorie a Europei de Apus în Evul Mediu. De la Imperiul Roman târziu la marile descoperiri geografice (sec. V-XVI) , împreună cu Al.-F. Platon, B.-P. Maleon, Iaşi, Editura Polirom, 2010.


4. Laurenţiu Rădvan, Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea (Towns in Wallachia until the end of the XVIth century), Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Iaşi 2004.
- premiul "A. D. Xenopol" al Academiei Române, 2004 (acordat la 19 decembrie 2006).
[check Google Books for a preview/vizualizare of the text]

Introducere (p. 5)

Partea I: Formarea oraşelor

1. Istoriografia oraşului medieval şi fenomenul urbanizării în jurul spaţiului românesc (p. 17)
2. Situaţia spaţiului sud-carpatic înainte de întemeierea Ţării Româneşti (p. 45)
3. Formarea oraşelor din Ţara Românească (p. 65)

Partea a II-a: Structuri instituţionale privitoare la oraşele din Ţara Românească

1. Administraţia oraşelor; stadiul autonomiei urbane (p. 113)
2. Evoluţia economică (p. 158)
3. Structuri sociale şi demografice (p. 204)
4. Componenţa etnică (p. 237)
5. Raporturile cu domnia; reprezentanţii domniei în oraşe (p. 264)
6. Moşiile oraşelor (p. 284)
7. Înfăţişarea oraşelor (p. 313)

Partea a III-a: Caracteristici ale oraşelor din Ţara Românească

Argeş (p. 341); Brăila (p. 353); Bucureşti (p. 367); Buzău (p. 387); Cîmpulung (p. 395); Cornăţel (p. 413); Craiova (p. 419); Floci (p. 433); Gherghiţa (p. 442); Ocna Mare (p. 450); Piteşti (p. 455); Râmnicul Sărat (p. 462); Râmnicul Vâlcea (p. 468); Slatina (p. 479); Târgovişte (p. 483); Târgşor (p. 501); Târgul Jiu (p. 512)

Concluzii (p. 520)
Bibliografie (p. 527); [http://docs.google.com/View?docid=dmf7p3g_7gfsfb9]
Abrevieri şi sigle (p. 559); Indice (p. 563).

5. Laurenţiu Rădvan, Alexandru-Florin Platon (editori), De la Cetatea lui Dumnezeu la Edictul din Nantes. Izvoare de istorie medievală (secolele V-XVI), Iaşi, Editura Polirom, 2005.

Regatul franc şi Imperiul Carolingian (secolele V-X) (p. 15)
Regatele anglo-saxone şi Anglia după cucerirea normandă (secolele VII-XIII) (p. 71)
Seniori şi vasali (p. 121)
Imperiul şi papalitatea (secolele X-XIV) (p. 139)
Biserica în Antichitatea târzie şi în Evul Mediu (secolele V-XIII) (p. 175)
Cruciadele şi evreii (p. 223)
Disputa dintre regnum şi sacerdotium. Metafora corpului politic (secolele XI-XV) (p. 247)
Oraşul şi universităţile (p. 365)
Atitudini, conduite şi sensibilităţi colective (p. 397)
Reforma (secolul al XVI-lea) (p. 463)
Bibliografie (p. 475); Indice (481).
Pentru cuprinsul detaliat, vezi [http://docs.google.com/View?docid=dmf7p3g_6cxtcxw]

6. Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI-XVIII. Studii şi documente, volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2006.
Studii
Bogdan – Petru MALEON, Preliminarii la o istorie a clerului de mir orăşenesc din Moldova secolelor XV-XVI (p. 9)
Enikő RÜSZ-FOGARASI, Câteva aspecte privind atitudinea faţă de săraci înainte şi după Reforma religioasă la Cluj (p. 41)
Petronel ZAHARIUC, Succesiune şi solidaritate în ctitoria domnească: mănăstirea Plumbuita (p. 57)
Laurenţiu RĂDVAN, Boieri, orăşeni şi mănăstiri din zona oraşului Floci (sec. XVI-XVIII). Din secretele unei familii boiereşti mai puţin cunoscute (p. 73) [sau Despre Teodora, a doua sotie a spatarului MihaiCantacuzino] publicat si la http://docs.google.com/View?docid=dmf7p3g_1ck9fwz

Claudiu NEAGOE, Ionuţ VASILOIU, Noi contribuţii privitoare la comunitatea catolică din Câmpulung-Muscel (secolele XVI-XVIII) (p. 103)
Marius CHELCU, Drumuri şi oraşe în Moldova secolelor XVI-XVIII. Câteva observaţii (p. 145)
Sorin IFTIMI, Timp medieval – timp modern. Primul orologiu din Moldova (Iaşi, 1640) (p. 171)
Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI, Vechi şi nou în Iaşii din vremea lui Grigore al III-lea Alexandru Ghica (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea). Observaţii preliminare (p. 179)

Documente

Petronel ZAHARIUC, Nouă documente din secolul al XVI-lea privitoare la istoria oraşului Bucureşti (p. 205)
Ioan CAPROŞU, Documente inedite privitoare la istoria oraşului Iaşi (1727-1767) (p. 223)
Abstracts (p. 263).

7. Oraşul din spaţiul românesc între Orient şi Occident. Tranziţia de la medievalitate la modernitate, ed. de Laurenţiu Rădvan, Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Iasi, 2007

[check Google Books for a preview/vizualizare of the text]


CUPRINS
NOTĂ
Petronel ZAHARIUC, Date noi despre ctitorii mănăstirii Jitianu (jud. Dolj) şi un document de danie pentru mănăstirea Sfântul Pavel de la Muntele Athos (11)
Gerd FRANCK, Un ctitor şi o ctitorie: Ion Golăi şi mănăstirea Golia (27)
Enikő RÜSZ-FOGARASI, Câteva aspecte privind statutul văduvelor în Cluj în perioada premodernă (53)
Laurenţiu RĂDVAN, Drumuri de ţară şi drumuri de oraş în Ţara Românească în secolele XVII-XVIII (67)
[English abstract http://docs.google.com/Doc?id=dmf7p3g_11d94pcv]
Judit PÁL, Administraţia şi elita oraşului Satu Mare în prima jumătate a secolului al XVIII-lea (115)
Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI, Despre vornicii de poartă şi atribuţiile lor în Iaşii secolului al XVIII-lea (131)
Sorin IFTIMI, Turnul bisericii Sfântul Spiridon din Iaşi, un monument între două lumi (165)
Claudiu NEAGOE, Tradiţionalism şi modernitate în societatea şi muzica românească (1750-1830) (183)
Sorin ŞIPOŞ, Mărturii asupra oraşelor-cetăţi de la frontiera răsăriteană a Europei consemnate de ofiţerul francez Lazowski la sfârşitul secolului al XVIII-lea (241)
Dan Dumitru IACOB, Balurile înaltei societăţi din Principatele Române la mijlocul secolului al XIX‑lea (263)
Carmen OPRESCU, Activitatea edilitară şi modernizarea oraşului Câmpulung Muscel (sfârşitul sec. XIX – prima parte a sec. XX) (325)

ABSTRACTS (347)
AUTORI (359)

CV Romanian Laurentiu Radvan


Nume: RĂDVAN
Prenume: LAURENŢIU
Data şi locul naşterii: 18 iulie 1975, Brăila, România
Naţionalitatea: română
Starea civilă: căsătorit

Adresă birou: Facultatea de Istorie, Universitatea “Al. I. Cuza”, Bulevardul Carol 11, IAŞI 700506
Contact: email: radvan@uaic.ro, radvan_laur@yahoo.com, Tel: +40232201274 (office)


Studii:

La 29 martie 2013 am susținut lucrarea de abilitare Urban world in the Romanian area: from the late medieval emergence to the transition to modernity, pentru care am obținut atestatul de abilitare și calitatea de conducător de doctorat, domeniul „Istorie și studii culturale”.
La 22 noiembrie 2003 am susţinut în şedinţă publică lucrarea de doctorat intitulată Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea, pentru care am obţinut titlul ştiinţific de doctor în Ştiinţe Umaniste, domeniul Istorie (calificativul foarte bine şi distincţia Magna cum laude); Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi.
1997-1998 – Master, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, specializarea „Izvoare istoriei antice şi medievale”; lucrare de dizertaţie: Oraşele reşedinţă domnească din Ţara Românească.
1993-1997 – Licenţiat în Istorie, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, specializarea „Istorie medievală”; lucrare de licenţă: Oraşele Ţării Româneşti. Aspecte generale (sec. XIV-XVI); şef de promoţie.
1989-1993 – absolvent al Liceului teoretic „Gheorghe M. Murgoci” din Brăila; profil filologie-limbi străine.

Experienţa profesională:

Din aprilie 2012, director al Departamentului de Istorie din cadrul Facultatii de Istorie.


2013 – profesor în cadrul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; cursuri susținute: Europa medievală (sec. V-X); Structuri şi instituţii urbane în Evul Mediu; cursuri la master.
2009-2013 – conferenţiar în cadrul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; cursuri privind istoria Europei medievale, structuri și instituții urbane medievale și pre-moderne.
2005-2009 – lector în cadrul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; cursuri și seminarii: Europa medievală (sec. V-X); Structuri urbane în Evul Mediu în țările române.
2001-2004 – asistent în cadrul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; am susţinut seminarii de Istorie medievală universală, Paleografie slavonă, Limba Slavă Veche şi cursurile de Paleografie chirilică şi Instruire în istorie asistată de calculator.
1999-2001 – preparator în cadrul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; am susţinut seminarii de Istorie medievală universală.

Activitate și competenţe 

Principalul domeniu de interes îl reprezintă istoria urbană. Pe această temă, am publicat până în prezent mai multe cărți (trei de autor, șase volume de studii editate) și peste 65 de articole, alte studii fiind sub tipar. Pentru lucrarea Orașele din Ţara Românească până la sfârșitul secolului al XVI-lea am primit premiul „A. D. Xenopol” al Academiei Române pentru 2004 (19 decembrie 2006). De asemenea, sunt interesat de istorie socială (două volume de studii, în colaborare), istorie economică (mai multe studii), editarea izvoarelor istorice (un volum, în colaborare), de istoria medievală universală (un volum, în colaborare) și de studiul cartografiei istorice, paleografiei, sigilografiei și genealogiei.
Din 1998 sunt membru al Comisiei de Istorie a Orașelor din România a Academiei Române, în 2013 fiind ales vicepreședinte al acestui for științific (din 2008, membru și în comitetul comisiei), fiind implicat în mai multe granturi de cercetare ce au sau au avut ca temă istoria orașelor din România. Din 2008, sunt membru din partea României în International Commission for the History of Towns.
Din 2006, sunt colaborator din partea României pentru Bibliografia Internaţională Medievală (International Medieval Bibliography - IMB), coordonată de Institute for Medieval Studies, University of Leeds (Marea Britanie).
Din 2009, sunt membru în colegiul de redacţie al revistelor „Analele Știinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, seria Istorie” (redactor șef din 2012), „Historia Urbana” și „Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe”.
Din 2011, sunt evaluator ARACIS, domeniul Istorie; din același an sunt evaluator în cadrul proiectelor CNCS.
Coordonez de câţiva ani pagina web a Facultăţii de Istorie.

Participări la conferinţe

Conferinţe internaţionale

1.                  Residential Towns of Romanian Princes, la conferinţa Comisiei Internaţionale de Istorie a Orașelor, a cărei temă a fost: Town Types in European Comparison, Cracovia, Polonia, 14-16 septembrie 2017.
2.                  Between Byzantium, the Mongol Empire, Genoa and Moldavia: trade centers in the North-Western Black Sea area, la Congresul Internațional de Studii Medievale (International Congress on Medieval Studies) de la Kalamazoo, SUA, 12-15 mai 2016.
3.                  A social group yet unknown: the urban patriciate in medieval Wallachia, la conferința europeană de istorie socială (ESSHC), Valencia, Spania, 30 martie-3 aprilie 2016.
4.                  Space distribution in late medieval and pre-modern towns in the Romanian Principalities, la al 22-lea Congres Internaţional de Știinţe Istorice, Jinan-China, 22-29 August 2015.
5.                  Romanian experience on historical town atlases. The case of Brăila (împreună cu Dan Dumitru Iacob), la reuniunea științifică Historical Town Atlas in the spatial planning and promotion of the cities, Wroclaw, Polonia, 17-18 iunie 2014.
6.                  Urban identities in the late Middle Ages: the particular case of the Romanian Principalities, la Congresul Internațional de Studii Medievale (International Congress on Medieval Studies) de la Kalamazoo, SUA, 9-12 mai 2013.
7.                  German Law and Medieval Towns in the Romanian Principalities: A Dilemma, la Congresul Internaţional de Istorie Medievală (International Medieval Congress) de la Leeds, Marea Britanie, a cărui temă principală a fost Rules to Follow, 9-12 iulie 2012.
8.                  At Europe's borders: how travelers viewed towns in the Romanian Principalities (14th-16th centuries), la reuniunea știinţifică cu titlul Perceptions et réalités urbaines: les villes d’Europe méditerranéenne à travers les récits de voyageurs XIVe-XVIe s., organizată la Strasbourg de M.I.S.H.A, 12 ianuarie 2012.
9.                  The Emergence of the Medieval Towns in the Romanian Principalities and Romanian Historiography of the Twentieth Century: Case Studies, la conferința cu tema Recent Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public?, organizată de Academia Română, București, 25-28 septembrie 2011.
10.              Urban space in the Romanian Principalities of the Middle Ages: organized or random development? Views in Romanian historiography, la conferinţa Comisiei Internaţionale de Istorie a Orașelor, a cărei temă a fost: Towns and spaces, Sibiu, septembrie 2011.
11.              Town streets in the Romanian Principalities. The long road from wood to stone (17th – 19th centuries), la al 21-lea Congres Internaţional de Știinţe Istorice, Amsterdam, August 2010.
12.              Urban topography research in the Romanian area: obstacles and achievements, în cadrul workshop-ului Urban Space and Topography: Research, Use, Reuse, Universitatea de Vară, Departamentul de Istorie Medievală, Central European University, Budapesta, iunie 2010.
13.              A winding road: urban autonomy in the Romanian Principalities between the 14th and the 18th century, la conferinţa Comisiei Internaţionale de Istorie a Orașelor, a cărei temă a fost: Urban Liberties and Citizenship from Middle Ages up to now, Luxemburg, septembrie 2009.
14.              Urban Planning in Major Wallachian and Moldavian Towns between 1300 and 1600, la Congresul Internaţional de Istorie Medievală (International Medieval Congress) de la Leeds, Marea Britanie, a cărui temă principală a fost Medieval Cities, iulie 2007.
15.              Between free passage and restriction. Roads and bridges in the towns of Wallachia and Moldavia (16th-18th century), în cadrul conferinţei cu tema Communication in Towns, organizată de Comisia Internaţională de Istorie a Orașelor, Zagreb - Croaţia, septembrie 2006.

Conferinţe naţionale (selecție)

1.                  Descoperiri în arhivele de la Moscova: planuri necunoscute ale orașului Iași, în cadrul ședinței Laboratorului de Istorie Urbană, Iași (12 decembrie 2018).
2.                  Din consecințele Regulamentului Organic: înființarea Eforiei orașului Iași, în cadrul Congresului Național al Istoricilor Români, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași (29 august-1 septembrie 2018).
3.                  Uliță, ulicioară, hudiță. O tipologie a străzilor din orașele țărilor române la sfârșitul evului mediu și începutul epocii moderne, în cadrul conferinței cu tema Transporturile și comunicațiile din orașe, Muzeul “Carol I”, Brăila (10-12 mai 2018).
4.                  Noi interpretări privitoare la organizarea aprovizionării cu apă la Iaşi (sfârşitul secolului XVIII–jumătatea secolului XIX), în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor Universității, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (27 octombrie 2017).
5.                  Cu privire la aprovizionarea cu apă a orașului Iași (sec. XVII-XVIII), în cadrul conferinţei naţionale „Monumentul”, Muzeul Unirii Iași (28-29 septembrie 2017).
6.                  Contribuții cu privire la moșia orașului Iași, în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor Universității / Dies Academici, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (27 octombrie 2016).
7.                  „Arestuitele țigănci” de la Iași și implicațiile unui furt la drumul mare din 1830, în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor Universității / Dies Academici, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (23 octombrie 2015).
8.                  Administrație și justiție în orașele din Moldova medievală, în cadrul conferinţei naţionale cu tema Orașele și administrația, organizată de Comisia de Istorie a Orașelor din România și Muzeul Județean Satu Mare, Satu Mare (18-19 septembrie 2015).
9.                  Începuturile oraşului Iaşi şi minorităţile din perioada sec. XV – începutul sec. XIX, în cadrul proiectului “Istoria minorităţilor - o abordare cultural artistică a diversităţii”, Muzeul Universității, Iași, 9 aprilie 2015.
10.              Între sat și oraș: Târgușorul Nicolina de lângă Iași, în cadrul conferinţei naţionale cu tema Relația oraș-sat, organizată de Comisia de Istorie a Orașelor din România și Muzeul Astra din Sibiu, Sibiu (13-14 iunie 2014).
11.              Cu privire la străinii stabiliți în Iași în secolele XVII-XVIII, în cadrul conferinţei organizată cu ocazia împlinirii a 152 de ani de existenţă a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (26 octombrie 2012).
12.              Consideraţii cu privire la practi­cile cămătarilor străini din orașele Moldovei (secolele XVII-XVIII), la conferinţa Viaţa cotidiană urbană, organizată de Muzeul Brăilei, Brăila (27-29 mai 2011).
13.              Formarea orașelor medievale. Percepţii în istoriografia românească, la simpozionul Noi și ceilalţi. Construcţii identitare în istoria românilor, secolele XIV-XXI, organizat de Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iași (6-7 aprilie 2011).
14.              Orașele la cronicarii moldoveni: între legendă și tradiţie istorică, în cadrul seriei de conferinţe organizate de „Centrul de cercetari privind elitele si ideologia puterii” din cadrul Facultăţii de Istorie, Iași (3 martie 2011).
15.              Sigiliile urbane din Ţara Românească. Noi interpretări, în cadrul ședinţei de comunicări organizată de Institutul Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”, Iași (10 noiembrie 2009); o formă extinsă a fost prezentată în cadrul Congresului de Genealogie și Heraldică, Iași (14-16 mai 2010).
16.              Cu privire la statutul mișeilor în orașele medievale din Ţările Române, în cadrul conferinţei Orașele și asistenţa socială, organizată de Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca (19-20 iunie 2009).
17.              Noi interpretări cu privire la începuturile orașului Iași, în cadrul conferinţei Orașul Iași – 600 de ani de la prima atestare documentară, organizată de Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași (25 octombrie 2008).
18.              Noi interpretări cu privire la terminologia urbană din Moldova, în cadrul conferinţei naţionale „Monumentul”, Muzeul Unirii Iași (2-3 octombrie 2008).
19.              Cu privire la începuturile orașelor din Moldova, în cadrul conferinţei organizată cu ocazia „Zilelor Academice”, Institutul de Istorie Iași (23 septembrie 2008).
20.              Domni și orașe în Ţara Românească în Evul Mediu. Raporturi de putere, în cadrul colocviului naţional Ideologii politice și reprezentări ale puterii în Europa, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași (30 noiembrie 2007).
21.              O familie boierească mai puţin cunoscută din Ţara Românească, în cadrul conferinţei organizată cu ocazia împlinirii a 145 de ani de existenţă a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (octombrie 2005).
22.              O instituţie ignorată: cele "12 sate" din jurul orașelor din Ţara Românească, în cadrul conferinţei organizată cu ocazia Zilelor Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (octombrie 2003).
23.              Cu privire la patriciatul și "săracii" din orașul medieval din Ţara Românească (secolele XIV-XVI), în cadrul conferinţei naţionale cu tema Populaţia orașelor, structura etnică și socială organizată de Comisia de Istorie a Orașelor din România și Muzeul Brăilei (septembrie 2003).

Granturi de cercetare, burse, stagii de cercetare, participări la workshop-uri

I. În 2015, am coordonat echipa de cercetare științifică a grantului „Istoria minorităţilor – o abordare cultural artistică a diversităţii”, finanţat în cadrul Programului PA17/RO13, Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural, prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, coordonat de Primăria Iași și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași.
În 2011, am câștigat în calitate de director de proiect un grant acordat de Consiliul Naţional al Cercetării Știinţifice - CNCS (tip Idei, PN-II-ID-PCE-2011-3-0562), cu tema Orașe vechi, orașe noi în Țările Române (sec. XVI-XVIII), ce se desfășoară între 2012 și 2016.
În perioada sept. 2010-sept. 2011 am obținut o bursă post-doctorală în cadrul programului POSDRU 89/1.5/S/61104 (coordonat de Academia Română), având ca proiect de cercetare tema: De la „burgul saxon” la „târgul de vale” românesc. O cercetare critică a discursului istoriografiei orașelor medievale din spaţiul românesc (sec. XVIII-XX).
În 2008, am câștigat în calitate de director de proiect un grant acordat de Consiliul Naţional al Cercetării Știinţifice din Învăţământul Superior - CNCSIS (tip Idei, PN II, cod 101, nr. contact 931/2008), cu tema De la schimbătorii de bani la băncile moderne. Impactul activităţilor financiar-bancare asupra dezvoltării urbane din Moldova (sec. XVII - prima parte a sec. XX); proiectul s-a desfășurat între 2009 și 2011.
În perioada 2006-2007, am condus un grant acordat de Consiliul Naţional al Cercetării Știinţifice din Învăţământul Superior - CNCSIS (tip At, cod 185), cu tema Orașul românesc între Orient și Occident. O perspectivă istorică asupra fenomenului urban în condiţiile  integrării României în Europa (sec. XVII-XX).
Din 2017 sunt membru al grantului de cercetare Documente si manuscrise romanesti din arhivele de la Muntele Athos: manastirile Zograf si Dohiar, 2017-2019, grant CNCSIS (PN III-P4-ID-PCE-2016-0557), coordonat de prof. univ. dr. Petronel Zahariuc.
Între 2012 și 2016, am fost membru al unui grant de cercetare acordat de CNCS (tip Idei, PN-II-ID-PCE-2012-4-05522), coordonat de prof. univ. dr. Petronel Zahariuc, cu tema Tezaure românești la Mănăstirea Simonopetra – Muntele Athos).
Între 2006 și 2008, am fost membru al unui grant de cercetare acordat de CNCSIS (tip A, cod 1197), coordonat de conf. univ. dr. Petronel Zahariuc, cu tema Relaţiile dintre Ţările Române și bisericile răsăritene în sec. XIV-XIX (Muntele Athos, Serbia, Bulgaria, Grecia).
Între 2003 și 2005, am fost membru în echipa unui grant finanţat de CNCSIS (tip A, cod 1397), cu tema Orașul românesc în secolul al XVI-lea. Evoluţie și interferenţe europene, coordonat de prof. univ. dr. Ioan Caproșu.
II. În 2008, am obţinut un grant Fulbright (senior, post-doctoral), care mi-a permis să desfășor un stagiu de cercetare de 6 luni la University of Illinois, în Urbana-Champaign, S.U.A. Tema cercetării: Medieval towns in East-Central Europe – a comparative approach (13th century-beginning of the 16th century).
III. Stagii de cercetare la: Universitatea din Viena (iunie-iulie 2011, mai 2012, noiembrie 2014, aprilie 2017); University of Florida, Gainesville (sept.-oct. 2011).
IV. În iunie 2010, am participat la cursurile reunite sub titulatura Lived Space: Research and Management of Townscape and Cultural Heritage, din cadrul Universităţii de Vară organizată de Departamentul de Istorie Medievală al Central European University, Budapesta.

Lucrari Laurentiu Radvan

Lista de lucrări


I. Carte


1.                  Orașul și Biserica: patrimoniu, oameni, activități (secolele XV-XIX), volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2019, 347 p. ISBN 978-606-714-561-8..
2.                  Social and Political Elites in Eastern and Central Europe (15th-18th Centuries), ed. by Cristian Luca, Laurențiu Rădvan (and Alexandru Simon), London, School of Slavonic and East European Studies UCL, 2015 (coll. Studies in Russia and Eastern Europe, 12), 228+XV p. ISBN 978-0903-425-889.
3.                  Iaşi – oraş al diversităţii. Categorii etnice și minorități în secolele XV-XX: aspecte sociale, economice și culturale, volum coordonat de Laurențiu Rădvan, Iași, Editura Ars Longa, 2015, 375 p. ISBN 978-973-148-219-4.
4.                  Orașe vechi, orașe noi în spațiul românesc. Societate, economie și civilizație urbană în prag de modernitate (sec. XVI-jumătatea sec. XIX), volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, 397 p. ISBN 978-606-714-084-2.
5.                  Retrospecții medievale. In honorem Professoris emeriti Ioan Caproșu, ed. Victor Spinei, Laurențiu Rădvan, Arcadie M. Bodale, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, 653 p., ISBN 978-606-714-063-7.
6.                  Orașele din țările române în evul mediu (sfârșitul sec. al XIII-lea – începutul sec. al XVI-lea), Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, 656 p., ISBN 978-973-703-693-3.
7.                  Orașele, orășenii și banii: atitudini, activități, instituții, implicații (sec. XVI-XX), volum editat de Laurențiu Rădvan și Bogdan Căpraru, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, 435 p., ISBN 978-973-703-719-0 [medalia de argint la Salonul Național de carte „Euroinvent”, 10-12 mai 2012, Iași, http://www.editura.uaic.ro/stiri.php?id=54].
8.                  At Europe's Borders: Medieval Towns in the Romanian Principalities, translated by Valentin Cîrdei, Leiden, Boston, Brill, 2010, 613 p.+XXX p. ISBN 978-900-418-010-9.
9.                  O istorie a Europei de Apus în Evul Mediu. De la Imperiul Roman târziu la marile descoperiri geografice (sec. V-XVI), împreună cu Al.-F. Platon, B.-P. Maleon, Iași, Editura Polirom, 2010, 552 p. ISBN 978-973-46-1595-7.
10.              Orașul din spaţiul românesc între Orient și Occident. Tranziţia de la medievalitate la modernitate, volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, 362 p. ISBN 978-973-703-268-3.
11.              Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI-XVIII. Studii și documente, volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2006, 272 p+17 planșe. ISBN 978-973-703-149-5, 973-703-149-0.
12.              Laurenţiu Rădvan, Alexandru-Florin Platon (editori), De la Cetatea lui Dumnezeu la Edictul din Nantes. Izvoare de istorie medievală (secolele V-XVI), Iași, Editura Polirom, 2005, 492 p. ISBN 973-681-915-9.
13.              Orașele din Ţara Românească până la sfârșitul secolului al XVI-lea, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2004, 596 p. ISBN 973-703-047-8 – premiul „A. D. Xenopol” al Academiei Române (pentru anul 2004).II. Articole

1.                  Residential Towns of Romanian Princes (14th–16th centuries), în Political Functions of Urban Spaces and Town Types through the Ages. Making Use of the Historic Towns Atlases in Europe, eds. Roman Czaja, Zdzisław Noga, Ferdinand Opll, Martin Scheutz, Toruń, Towarzystwo Naukowe, 2019, p. 339-351. ISBN 978-83-65127-44-0.
2.                  Uliță, ulicioară, hudiță. O tipologie a străzilor din orașele țărilor române la sfârșitul evului mediu și în perioada pre-modernă, în “Historia Urbana”, XXVII (2019), p. 5-21. [în CEEOL, Scopus]
3.                  Descoperiri în arhivele de la Moscova: planuri necunoscute ale orașului Iași, în “Historia Urbana”, XXVII (2019), p. 195-223 (împreună cu Mihail Anatolii Ciobanu). [în CEEOL, Scopus]
4.                  Noutăți din arhivele moscovite: Planul Harting și planul general al Bucureștilor și împrejurimilor (1807-1812), în “Analele Știinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (serie nouă), Istorie”, LXV (2019), p. 451-478 (împreună cu Mihail Anatolii Ciobanu). [în CEEOL]
5.                  Noi planuri ale orașului și cetății Brăilei, în Miscellanea Historica et Archaeologica in honorem Professoris Ionel Cândea septuagenarii, ed. Costin Croitoru, București, Brăila, Editura Academiei Române, Editura Istros, 2019, p. 363-383 (împreună cu Mihail Anatolii Ciobanu).
6.                  Urkunden als Spiegel von Kultureinflüssen: Fallbeispiel Moldau, în Elisabeth Gruber, Christina Lutter, Oliver Jens Schmitt, Kulturgeschichte der Überlieferung im Mittelalter. Quellen und Methoden zur Geschichte Mittel- und Südosteuropas, Köln, Weimar, Wien, Böhlau Verlag, 2017, p. 190-194. ISBN 978-3-8252-4554-2.
7.                  Din urmările ocupației ruse în Moldova (1739): cel mai vechi plan al Iașilor, în "Studii și materiale de istorie medie", XXXV (2017), p. 195-218 (împreună cu Mihail Anatolii Ciobanu). [în CEEOL]
8.                  Alimentarea cu apă în orașul Iași: influențe, rețea, tehnologie (secolul XVII – jumătatea secolului al XIX‑lea), în “Historia Urbana”, XXV (2017), p. 173-215 (împreună cu Andrei Melinte). [în CEEOL, Scopus]
9.                  Lămuriri finale privind Podul Verde din Iași, în “Analele Știinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (serie nouă), Istorie”, LXIII (2017), p. 327-347. [în CEEOL]
10.              Cu privire la orașele reședință din Țara Românească, în Studii de istorie a orașelor. In honorem Paul Niedermaier, coord. Vasile Ciobanu, Dan Dumitru Iacob, Bucureşti, Brăila, Editura Academiei Române și Editura Istros, 2017, p. 59-72 [editură CNCS-B].
11.              Un subiect ignorat: moșiile urbane. Cazul orașului Iași, în „Studii și materiale de istorie medie”, XXXIV (2016), p. 321-361. [în CEEOL]
12.              O cişmea şi începuturile mahalalei Păcurari din Iaşi, în “Analele Știinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (serie nouă), Istorie”, LXII (2016), p. 97-124. [în CEEOL]
13.              Urban Elite in the Romanian Principalities of the Later Middle Ages, in Social and Political Elites in Eastern and Central Europe (15th-18th Centuries), ed. by Cristian Luca, Laurențiu Rădvan (and Alexandru Simon), London, School of Slavonic and East European Studies UCL, 2015, p. 85-107.
14.              A Winding Road: Urban Autonomy in the Romanian Principalities between the Fourteenth and the Eighteenth Century, în Urban Liberties and Citizenship from the Middle Ages up to now, ed. Michel Pauly, Alexander Lee, Trier, Porta Alba Verlag, 2015, p. 171-184. ISBN 978-393-3701-503.
15.              Noi perspective asupra relațiilor dintre mănăstiri și orașe: cazul mănăstirii Sf. Ioan Zlataust din Iași, în „Historia Urbana”, XXIII (2015), p. 203-238. [în CEEOL, Scopus]
16.              „Arestuitele ţigănci” de la Iaşi şi implicaţiile colective ale unui furt la drumul mare din 1830, în “Analele Știinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (serie nouă), Istorie”, LXI (2015), p. 229-247. [în CEEOL]
17.              Categorii etnice în Iași (secolul al XV-lea – începutul secolului al XIX-lea), în Iaşi – oraş al diversităţii. Categorii etnice și minorități în secolele XV-XX: aspecte sociale, economice și culturale, vol. coord. de Laurențiu Rădvan, Iași, Editura Ars Longa, 2015, p. 7-77.
18.              The Emergence of the Medieval Towns in the Romanian Principalities. Romanian Historiography of the Twentieth Century, în “Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» Iași”, LI (2014), p. 45-58. [revistă CNCS-B] [în CEEOL].
19.              Mănăstiri și orașe în țările române: evoluții în secolele XIV-XVII, în Historia Urbana”, XXII (2014), p. 85-116. [în CEEOL, Scopus]
20.              Locuri și oameni din Iași. Considerații cu privire la începuturile Podului Roș, în  “Analele Știinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (serie nouă), Istorie”, LX (2014), p. 321-349 (împreună cu Mihaela Rădvan). [în CEEOL].
21.              Primul târgușor din Moldova: Târgușorul Nicolina, în Orașe vechi, orașe noi în spațiul românesc. Societate, economie și civilizație urbană în prag de modernitate (sec. XVI-jumătatea sec. XIX), volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 119-173.
22.              Cu privire la șesul Bahluiului, valea Nicolinei și începuturile Târgușorului de lângă Iași, în Retrospecții medievale. In honorem Professoris emeriti Ioan Caproșu, ed. Victor Spinei, Laurențiu Rădvan, Arcadie M. Bodale, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 523-546.
23.              Urban Space in the Romanian Principalities of the Middle Ages. Organized or random development?, în vol. Cities and Their Spaces. Concepts and Their Use in Europe, ed. Michel Pauly, Martin Scheutz, Köln, Weimar, Wien, Böhlau Verlag, 2014 (Städteforschung collection, vol. 88), p. 77-87, ISBN 978-3-412-22127-0.
24.              German Law and Medieval Towns in the Romanian Principalities, în vol. Government and Law in medieval Moldavia, Transylvania and Wallachia, ed. Martyn Rady, Alexandru Simon, Londra, UCL – School of Slavonic and East European Studies, 2013, p. 43-53.
25.              Contribuții la istoria unui vechi oraș al Moldovei: Bârlad, în The Steppe Lands and the World Beyond Them. Studies in Honor of Victor Spinei on his 70th birthday, ed. Florin Curta, Bogdan-Petru Maleon, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p. 543-561.
26.              Cu privire la organizarea spaţiului urban în Ţara Moldovei în evul mediu, în “Analele Știinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (serie nouă), Istorie”, LIX (2013), p. 61-98 (împreună cu Mihaela Rădvan). [în CEEOL]
27.              Considerations on the townspeople' attitudes and reactions to the central power: the case of the Romanian principalities, în “Historia Urbana”, XXI (2013), p. 235-244. [în SCOPUS, revistă CNCS-B]
28.              Negru Vodă și formarea orașelor din Țara Românească, în Lumea orașului. Cercetări de istorie urbană, coord. Simion Câlția, București, Editura Universității din București, 2013, p. 37-61.
29.              Schimbări în orașele din Țara Românească la finele evului mediu. Studiu de caz: roșii și slujitorii (a doua jumătate a secolului al XVI-lea – a doua jumătate a secolului al XVII-lea), în „Revista Istorică”, XXIII (2012), nr. 5-6, p. 505-529.
30.              Mircea Ciobanul și „așezarea” orașului București, în „Aut viam inveniam aut faciam”. In honorem Ștefan Andreescu, vol. ed. de Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazăr, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, p. 101-120.
31.              Foreign merchants in Iași (17th-18th centuries), în “Istros”, 18 (2012), p. 453-480 [ISSN 1453-6943] [revistă ERIH-INT2] [în CEEOL].
32.              Cu privire la cămătarii turci din orașele Moldovei și practicile lor (a doua jumătate a sec. XVII – a doua jumătate a sec. XVIII), în Orașele, orășenii și banii: atitudini, activități, instituții, implicații (sec. XVI-XX), volum editat de Laurențiu Rădvan și Bogdan Căpraru, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, p. 180-205.
33.              On usury and usurers in Moldavia: the Turkish usurers (latter half of the 17th century–latter half of the 18th century), în “Istros”, 17 (2011), p. 193-212. [ISSN 1453-6943] [revistă ERIH-INT2] [în CEEOL]
34.              New perspectives on the process of urbanization in medieval Moldavia, în “Colloquia. Journal of Central European History”, XVIII (2011), p. 27-50 [revistă CNCS-B].
35.              Coloniștii germani, fondarea orașelor din țările române și metamorfozele istoriografiei românești din secolul XX, în „Historia Urbana”, XIX (2011), p. 119-140. [în CEEOL] [revistă CNCS-B]
36.              Historical Tradition, Legend and Towns in the Moldavian Chronicles, în „Transylvanian Review”, XIX (2010), supliment nr. 5/2, p. 41-64. [ISI-Social Science] [revistă CNCS-A]
37.              The “Central-European Urban Model” and the Emergence of Towns in Wallachia from the Fourteenth to the Sixteenth Century, în “East Central Europe” (Leiden: Brill), 37 (2010), p. 1-30. [în SCOPUS, EBSCO host, (găzduiește American Bibliography of Slavic and East European Studies-ABSEES)] [în Worldcat] [ISSN 0094-3037]
38.              Cu privire la începuturile orașelor din Ţara de Jos a Moldovei, în "Studii și materiale de istorie medie", XXVIII (2010), p. 49-70. [revistă CNCS-B] [în CEEOL]
39.              Câteva consideraţii privitoare la statutul mișeilor din orașele medievale din Ţara Românească, în „Historia Urbana”, XVIII (2010), p. 17-26. [în CEEOL]. [revistă CNCS-B]
40.              Between Free Passage and Restriction. Roads and Bridges in the Towns of Wallachia and Moldavia (16th-18th century), în Towns and Communication, vol. 1, Communication in Towns, vol. ed. de Neven Budak, Zagreb, Leykam International și International Commission for the History of Towns, 2009, p. 101-116 [ISBN 978-953-7534-18-9].
41.              Noi puncte de vedere privind începuturile orașelor medievale ale Moldovei, în "Studii și materiale de istorie medie", XXVII (2009), p. 279-310 [revistă CNCS-B] [în CEEOL]
42.              On the medieval urban economy in Wallachia, în “Analele Știinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iași. Știinţe Economice”, 56 (2009), p. 489-501 [în EBSCO].
43.              New considerations on the administration, law, and relations with the ruler in medieval Moldavian towns, în “Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» Iași”, XLVI (2009), p. 107-125 [revistă CNCS-B] [în CEEOL].
44.              Considerations regarding the urbanization process in Wallachia (13th-15th centuries), în „Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe”, I (2009), nr. 1-4, p. 45-62.
45.              On urban economy in medieval Moldavia (the end of the 14th century – the former half of the 16th century), în „Historia Urbana”, XVII (2009), p. 323-338. [în CEEOL] [revistă CNCS-B]
46.              Domni și orașe în Ţara Românească în evul mediu. Raporturi de putere (unele aspecte privind „orașele noi”), în vol. Ideologii politice și reprezentări ale puterii în Europa, studii reunite de Alexandru-Florin Platon, Bogdan-Petru Maleon și Liviu Pilat, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, p. 229-243.
47.              Cu privire la evoluţia orașelor medievale de la sud de Dunăre, în vol. Contribuţii privitoare la istoria relaţiilor dintre Ţările Române și bisericile răsăritene în secolele XIV-XIX, ed. de Petronel Zahariuc, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, p. 35-58.
48.              Considerations  regarding  the  social  and  ethnic  structures  in  the  medieval  Moldavian  towns, în vol. Studia varia in honorem Professoris Ștefan Ștefănescu, ed. de Cristian Luca și Ionel Cândea, București, Brăila, Editura Academiei Române și Editura Istros, 2009, p. 301-310.
49.              Consideraţii istorice privitoare la evoluţia orașelor din regatul Ungariei, în „Historia Urbana”, XVI (2008), nr. 1-2, p. 3-28 [în CEEOL] [revistă CNCS-B].
50.              Note cu privire la terminologia urbană medievală din Moldova (termenul miasto), în "Studii și materiale de istorie medie", XXVI (2008), p. 271-283 [revistă CNCS-B] [în IMB] [în CEEOL].
51.              Consideraţii privitoare la evoluţia orașelor din Polonia medievală, în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» Iași”, XLV (2008), p. 47-63 [revistă CNCS-B] [în CEEOL].
52.              Introducere în istoria medievală și pre-modernă a Iașilor, în vol. Iași – memoria unei capitale, coord. Gh. Iacob, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008, p. 11-46 (cu ilustraţii la p. 47-64).
53.              Drumuri de ţară și drumuri de oraș în Ţara Românească în secolele XVII-XVIII, în Orașul din spaţiul românesc între Orient și Occident. Tranziţia de la medievalitate la modernitate, volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, p. 67-114.
54.              Noi interpretări cu privire la raporturile comerciale dintre Ţara Românească și Brașov (a doua jumătate a sec. XIV – începutul sec. XVI), în “Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» Iași”, XLIII-XLIV (2006-2007), p. 37-46. [revistă CNCS-B] [în CEEOL] [în IMB]
55.              Privilegiile și autonomia urbană în Ţara Românească până în secolul al XVI-lea, în Orașe și orășeni / Városok és városlakók, ed. de Ionuţ Costea, Carmen Florea, Pál Judit, Rüsz-Fogarasi Enikõ (red.), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006, p. 148-168. [în IMB]
56.              Boieri, orășeni și mănăstiri din zona orașului Floci (secolele XVI-XVIII). Din secretele unei familii boierești mai puţin cunoscute, în Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI-XVIII. Studii și documente, volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2006, p. 73-101.
57.              Cu privire la geneza orașului medieval: istoriografie, definiţii și terminologie, în „Analele Știinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, serie nouă, Istorie”, LI (2005), p. 7-21.
58.              Euroregiunea Siret-Prut-Nistru – repere istorice, în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, coord. Ion Talabă ș. a., Iași, Editura Performantica, 2005, p. 34-37.
59.              Contribuţii privitoare la formarea orașelor din Ţara Românească, în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» Iași”, XLI (2004), p. 97-119. [revistă CNCS-B] [în IMB].
60.              Observaţii privitoare la evoluţia Craiovei în secolele XV-XVII, în „Historia Urbana”, XII (2004), nr. 1-2, p. 95-109. [revistă CNCS-B] [în IMB] [în CEEOL]
61.              Catolicii din orașele Ţării Românești în a doua jumătate a secolului al XVI – lea și prima jumătate a secolului al XVII-lea, în „Revista de Istorie Socială”, VIII-IX (2003-2004), p. 81-111.
62.              Contribuţii la problema identificării portului medieval Drinago, în Închinare lui Petre Ș. Năsturel la 80 de ani, vol. îngrijit de Ionel Cândea, Paul Cernovodeanu și Gheorghe Lazăr, Brăila, Editura Istros, 2003, p. 75-85.
63.              Din relaţiile lui Ștefan cel Mare cu Ţara Românească, în Ștefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa, vol. ed. de Petronel Zahariuc și Silviu Văcaru, Iași, Editura Alfa, 2003, p. 269-284 [în IMB].
64.              Cu privire la patriciatul și "săracii" din orașul medieval din Ţara Românească (secolele XIV-XVI), în „Historia Urbana”, XI (2003), nr. 1-2, p. 49-72. [în IMB]
65.              Moșiile orașelor din Ţara Românească în secolele XIV-XVI, în „Cercetări Istorice”, XXI-XXIII (2002-2004), p. 163-188.
66.              Noi consideraţii privitoare la începuturile orașului Târgșor, în In honorem Ioan Caproșu, vol. îngrijit de Lucian Leuștean, Maria Magdalena Székely, Mihai-Răzvan Ungureanu, Petronel Zahariuc, Iași, Editura Polirom, 2002, p. 131-146.
67.              Cu privire la geneza orașului medieval românesc din spaţiul extracarpatic, în “Cercetări istorice”, XVIII-XX (1999-2001), p. 157-167.
68.              Consideraţii privitoare la administraţia orășenească din Ţara Românească (sec. XIV-XVI), în "Historia Urbana", VII (1999), 1-2, p. 131-143. [în IMB; pusă greșit la 2002].
69.              Cu privire la evoluţia istorică a Târgoviștei (sec. XIV-XVI), în “Ioan Neculce”, Iași, IV-VII (1998-2001), p. 7-35.
70.              Consideraţii privitoare la autonomia și raporturile cu domnia ale principalelor orașe-reședinţă domnească din Ţara Românească, în “Cercetări Istorice”, Iași, XVII (1998), 2, p. 95-112.